Na osnovu bogatog iskustva i implementaciom najnovijih naučnih rezultata dizajniramo efikasne programa kondicione pripreme u tenisu:

  1. U treningu igrača čiji je stil napadački tj. koji igraju kraće poene dominaciju treba da imaju kretanja kratkog trajanja visokog intenziteta anaerobnog tipa. Bazu ovim kretanjima čine sila i snaga kao dva dominantna svojstva.
  2. U treningu igrača čiji je stil odbrambeni tj. koji igraju duže poene dominaciju treba da imaju kretanja dužeg trajanja umerenog do visokog intenziteta a to su aktivnosti aerobnog tipa.
  3. Svi igrači bez obzira na stil igre moraju da imaju dobro razvijene bazične fiziološke kapacitete koji omogućavaju ispoljavanje fizičkih svojstava na visokom nivou, veliki značaj ima opšta fizička priprema a kod mladih tenisera razvoj bazičnih kapaciteta prema senzitivnim periodima.
  4. Odnos između rada i odmora za aktivnosti specifične izdržljivosti treba da bude od 1:3 do 1:5.
  5. Odnos između rada i odmora za anaerobne aktivnosti snagu, agilnost i brzinu trebalo bi da bude od 1: 25 do 1: 45. Ovaj odnos omogućava oporavak fizioloških kapaciteta za ponovno izvođenje istih aktivnosti.
  6. Zamor smanjuje preciznost kako servisa tako i svih vrsta udaraca pa je neophodno ove tehničke elemente raditi u početnoj fazi treninga kako bi se izbegao uticaj zamora na preciznost koji može smanjiti preciznost čak i do 81%. Poželjno bi bilo koristiti od 3 do 5 sekundi odmora na svaki sekund rada. Adekvatno dizajnirana i sprovedena fizička priprema smanjuje zamor i povećava preciznost što rezultira dužim radom na tehnici i boljim ispoljvanjem u toku igre.
  7. Idealan procenat masnog tkiva kod tenisera je ispod 12% dok je kod teniserki ispod 23%. Trening uz adekvatnu ishranu ima ključnu ulogu u regulisanju telesnog sastava.
  8. U radu prednost treba davati intermitentnim aktivnostima visokog intentiteta (anaerobnog tipa) naspram aktivnost niskog itenziteta dužeg trajanja (aerobnog tipa).
  9. Održavanje adekvatnog odnosa telesnih tečnosti u organizmu je od presudnog zančaja za uspešan trening. Tokom teniskih mečeva i treninga visokog intenziteta igrači putem znoja mogu da igube preko 2,5 l tečnosti. Veoma je važno u toku treninga pratiti ovaj parametar i unostiti ne manje 1,2 l tečnosti na 1 sat.