TRENING SPORTISTA

Kondiciona priprema sportista i rad sa rekreativcima prema definisanim ciljevima (jednom rečju fizička priprema), pored dijagnostike predstavlja osnovnu delatnost TDC D&D-a.

Iako je dijagnostika prikazana odvojeno od fizičke pripreme, ona predstavlja sastavni deo procesa planiranja, kontrole i realizacije programa fizičke pripreme kako sportista tako i svih onih koji žele da detaljno planiranom i strogo kontrolisanom fizičkom aktivnošću reše ili preduprede neki problem (gojaznost, telesni sastav, kardiorvaskularni problemi…).

U zavisnosti od ciljeva, pored standardardnog održavanja fizičke ili kondicione pripremljenosti, posebne programe rada planira, organizuje i realizuje Akademski tim TDC D&D.

Specifična kondiciona priprema za pojedine sportske grane:

Varijante (Fizička priprema prema individualnim potrebama sportista)