KONSALTING

 • Planiranje, organizacija i realizacija obrazovnih sadržaja
  (prikaz najnovijih dostignuća iz ražličitih oblasti sportskih nauka).
 • Primena najnovijih saznanja u različitim oblastima
  (sportski trening, analitika i dijagnostika, fizikalna medicina sa kineziterapijom, rad sa zdravstveno rizičnim grupama).
 • Merenje i obrada i analiza podataka bioloških signala
  (kompletna tehnička-merna rešenja za praćenje različitih veličina upotrebom senzora i mernih davača).
 • Planiranje organizacija i realizacija istraživanja prema potrebama klijenata.
  (Pomoć u formulaciji problema, pretraga i analiza literature,  eksprimentalni dizajn, prikupljanje,obrada i statistička analiza podataka, istraživački izveštaj)
 • Projektovanje informacionih sistema za potrebe sportskih organizacija.