U cilju podrške klubovima u realizaciji što efikasnijeg rada na fizičkoj pripremi, TDC D&D je okupio tim eminentnih stručnjaka i naučnih radnika iz oblasti sportske prakse i sportskih nauka. Za potrebe i SVIH SELEKCIJA U sportskiM klubovima realizujemo sledeće sadržaje:

KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI:

  • Procena telesnog sastava,
  • Procena motoričkih sposobnosti
  • Procena mišićne jačine i snage
  • Procena funkcionalnih sposobnosti

ZDRAVSTVENA KONTROLA:

  • Kompletna medicinska briga sa tretmanom sportskih povreda

PRIPREMA NAKON SPORTSKIH POVREDA
PROGRAMI PREVENCIJE POVREDA

KONDICIONA PRIPREMA:

  • Individualni rad (rad u pripremnom periodu, rad na poboljšanju određenih karakteristika)
  • Rad sa ekipama (definisanje i realizacija ciljeva u različitim fazama treninga, uz optimalno prilagođenje indiviudalnim karakteristikama članova tima)