Motoričke sposobnosti predstavljaju jedan od osnova za uspešno bavljenje sportom. Njihova adekvantna procena i praćenje omogućava profilisanje sportista, uočavanje i korekciju eventualnih nedostataka. Imajući to u vidu, u saradnji sa sportskim kampovima, kao sastavni deo rada u okviru sportskog kampa, organizujemo sveobuhvatno testiranje motoričkih sposobnosti sa zdravstvenom kontrololom čiji je sastavni deo procena posturalnog statusa i identifikacija eventualnih deformiteta (kičma, stopala…).

Program testiranja motoričkih sposobnosti sastoji se iz medicinskog pregleda i standardnih motoričkih testova:

Medicinski pregled

 • Standardni zdravstveni pregled sa EKG-om u miru.
 • Procena posturalnog statusta i identifikacije eventulanih deformiteta stopala i kičmenog stuba.
 • Mala “antropometrija” (telesna visina, telesna masa, % masnog tkiva, % mišićnog tkiva, % koštanog tkiva).
 • Preliminarna prognoza konačne visine.

Procena motoričkih sposobnosti

 • Gipkost.
 • Brzina.
 • Agilnost.
 • Eksplozivna snaga donjih ekstremiteta.
 • Procena brzih mišićnih vlakana.

Faze u realizaciji programa

 • Otvaranje elektronskog sportskog kartona deteta (unose se lični podaci i rezultati merenja u cilju praćenja promena).
 • Priprema za test (zakazivanje testiranja, informisanje o neophodnim preduslovima, vremenu i načinu testiranja, familijarizacija sa zadacima testova).
 • Testiranje
 • Analiza dobijenih rezultata
 • Prikaz i interpretacijarezultata (apsolutni rezultati pojedinaca, relativni rezultati pojedinaca u odnosu na uzrastnu grupu, uporedni rezultati pojedinaca u odnosu na rezultate ranijih testiranja – u slučaju ponovljenih testova).

Rezultati se pripremaju za svakog polaznika kampa (na papiru), a organizatori dobijaju elektronske podatke kao i eventualne uporedne analize grupa.