telesnedimenzijeisastav1

Ilustracija 1: Merenje visine sportiste

telesnedimenzijeisastav4

Ilustracija 3: Procena telesnog sastava (% masti, mišićna masa, masa kostiju, % vode u organizmu)

telesnedimenzijeisastav2

telesnedimenzijeisastav3

Ilustracija 2: Maksimalna visina dohvata