STANDARDNA GRUPA TESTOVA

Sport

Fudbal

Košarka

Odbojka

Tenis

Telesne dimenzije i sastav

 • Masa
 • Visina
 • Bočno savijanje u stranu
 • Procenat masnog tkiva
 • Masa
 • Visina
 • Raspon ruku
 • Dohvat ruku
 • Procenat masnog tkiva
 • Masa
 • Visina
 • Raspon ruku
 • Dohvat ruku
 • Procenat masnog tkiva
 • Masa
 • Visina
 • Procenat masnog tkiva

Gipkost

 • Dohvat iz sedećeg položaja (sit and reach)
 • Maks. Podizanje aktivno i pasivno
 • Maks. Odnoženje aktivno i pasivno
 • Dohvat iz sedećeg položaja (sit and reach)
 • Maks. Podizanje aktivno i pasivno
 • Maks. Odnoženje aktivno i pasivno
 • Dohvat iz sedećeg položaja (sit and reach)
 • Maks. Podizanje aktivno i pasivno
 • Maks. Odnoženje aktivno i pasivno
 • Dohvat iz sedećeg položaja (sit and reach)
 • Maks. Podizanje aktivno i pasivno
 • Maks. Odnoženje aktivno i pasivno

Brzina, ubrzanje

 • Sprint na 10 m (sa „prolazom“ na 5m)
 • Sprint na 10 m (sa „prolazom“ na 5m)
 • Sprint na 10 m (sa „prolazom“ na 5m)
 • Sprint na 10 m (sa „prolazom“ na 5m)

Agilnost

 • 5o5, Zig zag test
 • Modifikovani T test
 • Modifikovani T test
 • Modifikovani T test

Eksplozivna snaga

 • Skok iz polučučnja
 • Skok sa počučnjem
 • Skok sa počučnjem (zamah rukama)
 • Serija uzastopnih skokova
 • Skok iz polučučnja
 • Skok sa počučnjem
 • Skok sa počučnjem (zamah rukama)
 • Odraz jednom nogom
 • Odraz s obe noge
 • Skok iz polučučnja
 • Skok sa počučnjem
 • Skok sa počučnjem (zamah rukama)
 • Odraz s obe noge
 • Doskok s visine (40 cm)
 • Skok iz polučučnja
 • Skok sa počučnjem
 • Skok sa počučnjem (zamah rukama)
 • Serija uzastopnih skokova

DINAMOMETRIJA (procena potencijalnih deficita i neuravnosteženosti)

Usluga Šta se procenjuje Opis

Izoinercijalna dinamometrija

Deficiti i neuravnoteženosti u jačini i snazi odgovarajuće mišićne grupe
 • 1RM
 • Relacije: Sila –vreme i moment pređeni ugao
 • Maksimalna snaga pri koncentričnoj kontrakciji
 • Brzina potiska pri koncentričnoj kontrakciji
 • Izvršeni rad pri koncentričnoj kontrakciji
 • Deficiti u jačini I snazi pri različitim opterećenjima
 • Neuravnoteženost antagonističkih mišićnih grupa pri različitim opterećenjima