Skok iz polučučnja (SiP):

Sportista zauzima normalan raskoračni stav. Skok se izvodi iz polučučnja se izvodi (ugao u zglobu kolena treba da bude 900). Ruke su na bokovima.

eksplozivnasnaga1

Ilustracija 1: Izvođenje skoka iz polučučnja

Nakon što se sportisti kaže da savije kolena, merilac uglomerom proverava da li je ugao u zglobu kolena 900 i zatim kaže sportisti da skoči najviše moguće („snažno“ ga motivišući). Pri tome ne sme da napravi počučanj („zibanje“ na dole pre početka odvajanja sa tla).

eksplozivnasnaga2

Ilustracija 2: Izvođenje skoka iz polučučnja

eksplozivnasnaga3

Ilustracija 3: Izvođenje skoka sa počučnjem i zamahom ruku

Takođe, pripremna faza pred sam skok (polučučanj) treba da traje što kraće, da bi se izbegao negativan uticaj usled zamora. Meri se vreme između dva kontakta sa platformom, a iz tog vremena se računa maksimalna visina vertikalnog skoka. Skok se ponavalja dva puta i za dalju analizu se bira bolji rezultat iz dva pokušaja. Ako se testira pojedinac ili mala grupa sportista, pauza između dva uzastopna skoka treb da bude oko 3 min. Ako se testira grupa, jedan po jedan sportista izvode prvi skok pa kada svi završe, ponove to još jednom (istim) redosledom.

eksplozivnasnaga7

Skok sa počučnjem (SsP):

Sportista zauzima normalan raskoračni stav. Ruke su na bokovima. Sportistau se (kada je aparatura spremna) da znak da može da skoči najviše moguće. Meri se vreme između dva kontakta sa platformom, a iz tog vremena se računa maksimalna visina vertikalnog skoka. Skok se ponavalja dva puta i za dalju analizu se bira bolji rezultat iz dva pokušaja. Ako se testira pojedinac ili mala grupa sportista, pauza između dva uzastopna skoka treb da bude oko 3 min. Ako se testira grupa, jedan po jedan sportista izvode prvi skok pa kada svi završe, ponove to još jednom (istim) redosledom.

Skok sa počučnjem i zamahom ruku (SsPR):

Test se izvodi isto kao i prethodni, samo što je dozvoljen zamah rukama pri izvođenju skoka. Meri se vreme između dva kontakta sa platformom, a iz tog vremena se računa maksimalna visina vertikalnog skoka. Skok se ponavalja dva puta i za dalju analizu se bira bolji rezultat iz dva pokušaja. Skok se ponavalja dva puta i za dalju analizu se bira bolji rezultat iz dva pokušaja. Ako se testira pojedinac ili mala grupa sportista, pauza između dva uzastopna skoka treb da bude oko 3 min. Ako se testira grupa, jedan po jedan sportista izvode prvi skok pa kada svi završe, ponove to još jednom (istim) redosledom.

Odraz levom (OLN), odnosno desnom (ODN) nogom:

eksplozivnasnaga4Sportista ima zadatak da praveći pripremni korak, skoči što višlje jednom (levom ili desnom) nogom vertikalno u vis.Početni položaj Sportista zauzima ispred platforme, tako što napred isturi suprotnu nogu od one kojom treba da skoči. Kada je sistem podešen za početak merenja, Sportistau se da znak da može da izvede skok, tako što će iskoračiti na kontaktnu podlogu odražavajući se najsnažnije moguće vertikalno u vis. Meri se vremekontakta pre odraza, kao i vreme između dva kontakta sa platformom, a iz tih vremena se računa maksimalna visina vertikalnog skoka, kao i relativna snaga.Skok se ponavalja dva puta (najpre jednom a zatim drugom nogom) i za dalju analizu se bira bolji rezultat iz dva pokušaja.Moguće je izvesti prvi pokušaj jednom nogom, zatim drugom, pa onda zapošeti sa drugom serijom (ponovo jednom pa drugom nogom). Ako se testira pojedinac ili mala grupa, pauza između dva uzastopna skoka treba da bude oko 3 min. Ako se testira grupa, jedan po jedan sportista izvode prvi skok pa kada svi završe, ponove to još jednom (istim) redosledom.

Odraz sa obe noge (OON)

Test se izvodi na isti način kao i prethodni, s tim što se skok izvodi odrazom sa obe noge.

eksplozivnasnaga5Ilustracija 5: Prikaz testa odraz sa obe noge

eksplozivnasnaga6

Ilustracija 6: Prikaz testa odraz sa obe noge (tzv. faza leta)