Snaga ekstenzora u zglobu kolena

dinamometrija1

Ilustracija 1: Početni položaj u testu kojim se procenjuje snaga ekstenzora u zglobu kolena (obe noge)

dinamometrija2

Ilustracija 2: Izvođenje testa kojim se procenjuje snaga ekstenzora u zglobu kolena (jedna noga)

dinamometrija3

Ilustracija 3: Izvođenje testa kojim se procenjuje snaga ekstenzora u zglobu kolena (jedna noga)

dinamometrija4

dinamometrija5

dinamometrija6

dinamometrija7

Ilustracija 4,5: Izvođenje testa kojim se procenjuje snaga fleksora u zglobu kolena (obe noge)

Ilustracija 6,7: Izvođenje testa kojim se procenjuje snaga fleksora u zglobu kolena (jedna noga)

MERNA OPREMA:

mernaoprema1

Ilustracija 5: Vaga Tanita BC-540 kojom se procenjuje telesno sastav

Ilustracija 8: Sistem za procenu eksplozivne snage Fitro Jumper (WEBA GmbH).

mernaoprema2

Ilustracija 6: Uglomer i lenjir koji se koriste u testovima za procenu gipkosti donjih ekstremiteta

Ilustracija 7: Sistem (par) fotoćelija Fitro Gates (WEBA GmbH).