ŠKOLA KARATEA

Karate danas je jedan od najmasovnijih dečjih sportova i predstavlja veoma pogodan sadržaj programa fizičkog vaspitanja dece. Osnovni ciljevi škole karatea u Fitnes centru D&D su uticaj na harmoničan razvoj organizma, podizanje nivoa fizičkih sposobnosti formiranje pozitivnih moralno-voljnih osobina, a zatim i usvajanje osnovnih i složenih kretanja. Takođe, poseban cilj nam je da kod dece, kreativnim sadržajima, razvijemo njihovu zainteresovanost za karate, a, zatim, pažljivim stručnim vođenjem, doprinesemo usvajanju izabranih elemenata tehnike i jednostavnijih bazičnih tehnika, što će predstavljati osnovu za njihovo dalje uključivanje u program karate škole.

ZAŠTO KARATE?

Karate je pogodno sredstvo za razvoj svih motoričkih sposobnosti: snage, brzine, izdržljivosti, pokretljivosti, ravnoteže, preciznosti i koordinacije, a takođe i funkcionalnih sposobnosti dece.

Mladi karatisti postaju snažni i proporcionalno razvijeni sa pravilnim držanjem tela, zato što karate aktivira celokupnu muskulaturu gornjih i donjih ekstremiteta, trupa i karličnog pojasa. Takođe, pri vežbanju karatea čovekov organizam je harmonično opterećen.

Izvođenjem tehnika karatea, delujemo stimulativno na mišićni i koštani sistem u procesu ravnomernog rasta. Sistematsko bavljenje karateom utiče na razvoj unutrašnjih organa, pre svega na razvoj respiratornog sistema i krvnih sudova.

Pravilno disanje ravnomerno angažuje mišiće grudnog koša, što za posledicu ima njegovo povećanje i veću pokretljivost. Pravilno disanje je usko povezano sa pojačanom cirkulacijom krvi. Srce dobija veće količine krvi i povećavajući svoj kapacitet, povećava i udarni volumen srca. Dalje dolazi do povećanja snage srčanog mišića i trajnijeg poboljšanja njegovih funkcionalnih sposobnosti.

Karate, kao sredstvo vaspitanja ima veoma veliki značaj. Pozitivno utiče na inteligenciju, jačanje volje i emocije. Karate je vrlo pogodno sredstvo za postizanje visokog nivoa koncentracije, zato što poseduje bogatstvo i raznovrsnost sadržaja, sredstava i metoda. Dakle, kod dece počinje da se razvija samokontrola kada su u pitanju emocije, tako i kada je u pitanju kretanje. Karate kao sredstvo prevencije i rehabilitacije takođe ima svoju ulogu u vidu kineziterapijskog dejstva.

Kate, specifični sklopovi osmišljenih borilačkih tehnika, daju izuzetnu pogodnost za razvoj koordinacije, ravnoteže, orijentacije u prostoru, agilnosti i visok stepen estetske prijatnosti i zanimljivosti u toku vežbanja i takmičenja.

Didaktički principi na kojima je zasnovan program karate škole D&D omogućava skoro svim polaznicima da relativno lako usvoje program.

U treningu se primenjuje frontalni oblik rada sa većim grupama (u grupi ne više od 15 dece).