RITMIČKA GIMNASTIKA

Tiny Stars – Fitness D&D

Ritmičko-sportska gimnastika je relativno mlada sportska disciplina. Podstiče harmoničan razvoj dece i omladine, svestrano usavršavanje kretnih sposobnosti, jačanje zdravlja i poboljšanje radnih navika.

Ritmičko-sportska gimnastika, kao vid telesnog vežbanja preporučuje se svim uzrastima, a posebno je namenjena za rad sa ženskom decom i omladinom.

Sadržaji ritmičko-sportske gimnastike u potpunosti odgovaraju anatomsko-fiziološkim i psihološkim osobenostima ženskog organizma, a dostupni su svakom uzrastu i svakoj konstituciji.

Osim razvoja snage, brzine i izdržljivosti, kao opštih zadataka, ritmičko-sportska gimnastika posebno doprinosi razvoju pokretljivosti, koordinacije kretanja, osećaja za vreme i prostor, kinestetičkog osećaja, a usklađujući pokrete i kretanja uz muziku, razvija se muzikalnost i stvaralačka sposobnost.

Kao sadržaji koriste se:

  • ritmičke igre uz muziku,
  • narodni i društveni plesovi,
  • vežbe bez rekvizita i
  • vežbe sa rekvizitima (vijača, obruč, lopta, čunjevi, traka).

Osovni cilj u radu sa mlađim školskim uzrastom je razvijanje osećaja za lepo i pravilno držanje tela, izvođenje osnovnih prirodnih oblika kretanja (hodanja, trčanja, poskoka i sl.), otklanjanje i sprečavanje deformiteta.

Učešćem na priredbama, scenskim prikazivanjima, takmičenjima…ritmičko-sportska gimnastika omogućava zadovoljenje potrebe za stvaralaštvom i afirmacijom.