PROGRAMIRANJE TRENINGA

Programiranje treninga podrazumeva izradu programa za period od 10 treninga, koji sadrži redosled vežbi, programirano opterećenje, broj ponavljanja u seriji, broj serija, dužinu pauze, što u suštini predstavlja celokupan plan treninga.

Po dolasku korisnik popunjava kratku anketu radi dobijanja uvida u podatke o eventualnim problemima sa zdravljem, povredama, kao i željama korisnika usluge Programirani trening.

Na osnovu podataka dobijenih upitnikom i rezultata testiranja pravi se odgovarajući program rada koji izrađuje stručni tim fitnes trenera.

proramirani-trening

TESTIRANJE SE SASTOJI IZ:

PROCENE TELESNOG SASTAVA:

 • masa tela
 • BMI (body-mass index)
 • procenat masti
 • procenat vode
 • mišićna masa
 • koštana masa
 • procena masti oko unutrašnjih organa
 • procena bazalnog metabolizma

PROCENE SRČANIH PARAMETARA:

 • Srčana frekvencija u miru
 • Srčana frekvencija u radu
 • Krvni pritisak

PROCENE AEROBNOG STATUSA:

 • test na tredmilu ili biciklu
 • procena srčanih parametara u radu

PROCENE SNAGE MIŠIĆA:

 • određivanje jačine većih mišićnih grupa

U uslugu programiranja treninga je uključen i RETEST na kraju ciklusa od 10 treninga, na osnovu koga se proverava napredak kod vežbača.
Retestom se dobijaju infomacije, krucijalne za naredni ciklus programiranja treninga.